Właściciele ziemscy

Na początku Kosmów należał do ziem królewskich. Pierwszym notowanym właścicielem wsi był władyka chełmski Charyton. W 1431 roku miejscowość jest w posiadaniu Ziemowita V. Dostał on ją jako nagrodę za udział w walce ze Świdrygiełłą. W 1462 roku Kosmów wraz z całą ziemią bełską został włączony do korony. Prawdopodobnie w 1524 roku wieś właczono do starostwa hrubieszowskiego. W 1565 roku starostą hrubieszowskim i zarządcą był Andrzej Tęczyński herbu Topór. W 1767 roku Kosmów w dalszym ciągu należał do dóbr koronnych, a dzierżawcą był tu Franciszek Salezy Potocki herbu Pilawa, wojewoda kijowski. W 1816 roku Kosmów należał do Antoniego i Józefa Ciemieniewskich. W dwa lata później wieś nabył Jakub Pawłowski, żonaty z Kornelią z Bachmińskich. Kornelia odkupiła majątek od męża i w 1827 roku sprzedała go Józefowi Benedyktowi Chrzanowskiemu herbu Poraj za 148 331 złotych polskich. W 1858 roku jedynym właścicielem wsi Kosmów został Aleksander Tomasz Chrzanowski. Po jego śmierci w 1878 roku jako spadek wieś przejmuje Aleksandra ze Świeżawskich Chrzanowska, wdowa po Chrzanowskim. Aleksandra ponownie wyszła za mąż za Alfreda Wojciechowskiego. W 1926 roku folwark Kosmów od Wojciechowskiej kupiła Maria Kazimiera ze Świeżawskich Świeżawska, żona Stefana Świeżawskiego. W 1929 roku dobra przeszły na ich syna Eustachego Świeżawskiego herbu Paprzyca. W 1938 roku Eustachy sprzedaje folwark Kosmów za 21 299 złotych Krystynie Colonnie Walewskiej. W 1944 roku majątek został przejęty przez Skarb Państwa na cele reformy rolnej.